Order of Precedence – Individual

Awards for Asthor of Peyton

Award Date
Award Name
Award
Token
1992-04-18
Acacia
AC
1993-04-03
Award of Arms
AOA
1993-04-03
Bunny's Fang
BF
1997-01-25
Order of the Goutte de Sang
OGdS
1999-01-09
Court Baronage
CBAR
1999-01-09
Order of the Goutte de Sang
OGdS
2002-08-03
Order of the Albatross
AL
2003-03-30
Magister Ithra
MI
2003-04-26
Order of the Goutte de Sang
OGdS
2003-08-30
Order of the Jambe de Lion
JBL